วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เส้นทางแห่งความสำเร็จ


หลังจากมีเป้าหมาย และ ระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีสิ่งต่อไปนี้
"แผนงาน" หรือ Plan
เป้าหมายที่ไม่มีแผนงาน ไม่ควรเรียกความเป้าหมาย
ฝัน ที่ไม่มีแผน คือ เพ้อฝัน ฝันที่มีแผน คือ ใฝ่ฝัน จึงจะมีโอกาสที่จะสำเร็จ
แล้วเราควรจะเริ่มต้น วางแผนงานอย่างไรดี
1. เริ่มต้นที่ แบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะ ๆ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว หรือ น้อย ไปหามาก
2. ในแต่ละระยะของเป้าหมาย เราต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป้าหมายนั้นมา
3. ถ้าไม่สามารถระบุเป็นกิจกรรมออกมาได้ ก็ไม่เรียกว่าแผน
4. กิจกรรม กับเป้าหมาย นั้นควรเป็นประสิทธิผล มากกว่าประสิทธิภาพ หากมีทั้ง 2 อย่างถือว่าดีเยี่ยม
เช่น
เป้าหมาย ยอดขาย เดือนนี้ 100000 บาท
แผน
1.ออกไปหาลูกค้า วันละ 5 ราย ผิด ผิด ผิด
แผนที่ดีควรจะเป็น
1. สร้างยอดขายให้ได้วันละ 3500 บาท
เพราะคนส่วนใหญ่ ชอบตั้งเป้าหมาย ปริมาณ มากกว่าผลงาน เป้าหมายใหญ่ถึงไม่สำเร็จ
5.ทบทวนแผนงานประเมินผลและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
ทุก ๆ แผนงานไม่ใช่ว่าจะทำให้เป้าหมายสำเร็จ เราต้องหมั่นประเมิน ปรับปรุงแผนเสมอ ๆ เพราะปัจจัยต่าง ๆ
ไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ ให้เราควบคุมได้ แผนงานที่มีต้องทบทวนปรับปรุง แต่ ไม่ควรเปลี่ยนเป้าหมายบ่อย ๆ เปลี่ยนแผนได้
แต่อย่างเปลี่ยนเป้าหมาย ยกเว้น ให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น