วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การบริหารเวลา

เมื่อมีเป้าหมาย เมื่อมีแผนงาน แล้ว ปัจจัยต่อมาที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ก็คือ เวลา
เวลา นั้น ไม่ต้องทำอะไรมันก็เดินไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต จะต้องทำการบริหารเวลาที่มีอยู่
จึงเป็นเครื่องมือ สำคัญมาก ๆ ในการนำไปสู่ความสำเร็จ
"การบริหารเวลา"
มีหลักง่าย ๆ ดังนั้น
1. เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้มากกว่าใคร ยุติธรรม ที่สุด
2. เวลาไม่ต้องบริหารมันก็หมดไป
3. เราไม่อาจกักเก็บเวลาไว้ได้
ผู้ที่ประสบความสำเร็จย่อมรู้หลักในการบริหารเวลา ซึ่งประกอบด้วย
1. ทำงานที่มีความสำคัญ ต่อเป้าหมาย ก่อนเสมอ
2. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
3. มีเครื่องมีอช่วย เช่น สมุด Note ปฏิทินการทำงาน
4. บริหารเวลาอย่างมีความสุข แต่ ต้องไม่ตกเป็นทาสของเวลา ยืดหยุ่น แต่ไม่ เละเทะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น