วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การบริหารเวลา

เมื่อมีเป้าหมาย เมื่อมีแผนงาน แล้ว ปัจจัยต่อมาที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ก็คือ เวลา
เวลา นั้น ไม่ต้องทำอะไรมันก็เดินไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต จะต้องทำการบริหารเวลาที่มีอยู่
จึงเป็นเครื่องมือ สำคัญมาก ๆ ในการนำไปสู่ความสำเร็จ
"การบริหารเวลา"
มีหลักง่าย ๆ ดังนั้น
1. เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้มากกว่าใคร ยุติธรรม ที่สุด
2. เวลาไม่ต้องบริหารมันก็หมดไป
3. เราไม่อาจกักเก็บเวลาไว้ได้
ผู้ที่ประสบความสำเร็จย่อมรู้หลักในการบริหารเวลา ซึ่งประกอบด้วย
1. ทำงานที่มีความสำคัญ ต่อเป้าหมาย ก่อนเสมอ
2. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
3. มีเครื่องมีอช่วย เช่น สมุด Note ปฏิทินการทำงาน
4. บริหารเวลาอย่างมีความสุข แต่ ต้องไม่ตกเป็นทาสของเวลา ยืดหยุ่น แต่ไม่ เละเทะ

เส้นทางแห่งความสำเร็จ


หลังจากมีเป้าหมาย และ ระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีสิ่งต่อไปนี้
"แผนงาน" หรือ Plan
เป้าหมายที่ไม่มีแผนงาน ไม่ควรเรียกความเป้าหมาย
ฝัน ที่ไม่มีแผน คือ เพ้อฝัน ฝันที่มีแผน คือ ใฝ่ฝัน จึงจะมีโอกาสที่จะสำเร็จ
แล้วเราควรจะเริ่มต้น วางแผนงานอย่างไรดี
1. เริ่มต้นที่ แบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะ ๆ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว หรือ น้อย ไปหามาก
2. ในแต่ละระยะของเป้าหมาย เราต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป้าหมายนั้นมา
3. ถ้าไม่สามารถระบุเป็นกิจกรรมออกมาได้ ก็ไม่เรียกว่าแผน
4. กิจกรรม กับเป้าหมาย นั้นควรเป็นประสิทธิผล มากกว่าประสิทธิภาพ หากมีทั้ง 2 อย่างถือว่าดีเยี่ยม
เช่น
เป้าหมาย ยอดขาย เดือนนี้ 100000 บาท
แผน
1.ออกไปหาลูกค้า วันละ 5 ราย ผิด ผิด ผิด
แผนที่ดีควรจะเป็น
1. สร้างยอดขายให้ได้วันละ 3500 บาท
เพราะคนส่วนใหญ่ ชอบตั้งเป้าหมาย ปริมาณ มากกว่าผลงาน เป้าหมายใหญ่ถึงไม่สำเร็จ
5.ทบทวนแผนงานประเมินผลและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
ทุก ๆ แผนงานไม่ใช่ว่าจะทำให้เป้าหมายสำเร็จ เราต้องหมั่นประเมิน ปรับปรุงแผนเสมอ ๆ เพราะปัจจัยต่าง ๆ
ไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ ให้เราควบคุมได้ แผนงานที่มีต้องทบทวนปรับปรุง แต่ ไม่ควรเปลี่ยนเป้าหมายบ่อย ๆ เปลี่ยนแผนได้
แต่อย่างเปลี่ยนเป้าหมาย ยกเว้น ให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้น

ความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่


ความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ได้มาได้โดยง่าย หากมาโดยง่าย ก็ไม่ยั่งยืน สำหรับคนที่ยังรอคอย และ วิ่งหาความสำเร็จอยู่นั้น อาจไม่รู้จะเริ่มต้นที่ใด
ขอแนะนำให้เริ่มต้นง่าย ๆ ที่นี่ครับ
คำว่า เป้าหมาย หรือ Goal
......... ฟังดูเป็นคำง่าย ๆ ใคร ๆ ก็พูดถึงกัน แต่ผมอยากให้ทบทวน ดังนี้
1. คุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือยัง ถ้านึกไม่ออกทันที แสดงว่ายังไม่มี
2. ถ้ามีแล้ว มันอยู่แบบนั้นมากนานหรือยัง หรือว่าพึ่งคิดได้เมื่อครู่ หากอยู่กับเรามา นับปี แล้ว น่าสนใจครับ
แต่ถ้าพึ่งคิดได้เมื่อสักครู่ให้คิดให้ใด้ดี ๆ อีกรอบ
เป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นของเราเองไม่ลอกเลียนใคร เรามีความต้องการที่ชัดเจน
2. ชัดขนาดว่า สามารถเขียนออกมาได้ว่าเป็นอย่างไร
3. ใหญ่เพียงพอ ท้าทาย
4. มีระยะเวลากำกับ
5. มีแผนงานกำกับด้วย